Suntec Wellness GmbH

Leading climates!Vår produktgrupp Luftbehandling omfattar områdena avfuktning, luftfuktning och luftrening.

SUNTEC WELLNESS erbjuder den mobila luftavfuktaren DryFix i prestandaklasser mellan 10 och 20 liter per dag. Modellerna kännetecknas av sin användarvänlighet och sparsamma förbrukning. Samtliga apparater har en integrerad vattentank och är därför lämpliga för användning i alla typer av områden. Med hjälp av en dräneringsslang kan apparaterna även användas för oavbruten drift.

Vår mobila luftfuktare MONSUN kan vi erbjuda i olika utrustningsvarianter. Apparaterna arbetar tyst och stabilt, och säkerställer att den relativa luftfuktigheten under t.ex. vinterperioden håller en behaglig nivå och ligger mellan 30 % och 60 %. På så sätt motverkas en alltför torr luft på grund av uppvärmning.

Luftreningsapparaterna AirCare bidrar dessutom till att förbättra luftkvaliteten och arbetar kontinuerligt för att avlägsna lukt och rök, men även bakterier och sporer. Med hjälp av dessa apparater kan personer med allergiproblem, t.ex. hösnuva, få betydligt mindre gräspollen och annan pollen i luften och därigenom en förbättrad luftkvalitet.

Du hittar mer information om varje produkt samt teknisk information via vår nedladdningslänk